HTML چیست؟

HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است.

 • HTML مخفف Hyper Text Markup Language است.
 • HTML ساختار یک صفحه وب را توصیف می کند.
 • HTML شامل مجموعه ای از عناصر است.
 • عناصر HTML به مرورگر می گویند که چگونه محتوای نمایش داده شود.
 • عناصر HTML با برچسب ها نمایش داده می شوند.
 • تگ های HTML تکه های محتوا مانند عنوان، پاراگراف، جدول، و غیره را برچسب گذاری می کند.
 • مرورگرها تگ های HTML را نمایش نمی دهند، بلکه از آنها برای نمایش  محتویات صفحه استفاده می کنند.

یک سند ساده HTML

نمونه مثال زیر یک سند بسیار ساده و ابتدایی HTML است که خروجی آن یک عنوان و یک پاراگراف است:

مثال

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>
خودتان امتحان کنید »

توضیحات مثال بالا

 • اعلامیه <!DOCTYPE html> یک سند HTML5 را تعریف میکند
 • عنصر <html>عنصر ریشه برای یک صفحه HTML است
 • عنصر <head>شامل متا اطلاعاتی در مورد سند HTML است
 • عنصر <title>یک عنوان را برای سند مشخص میکند
 • عنصر <body>دارای محتوای قابل مشاهده صفحه است
 • عنصر <h1> بزرگترین و مهم ترین عنوان یک نوشه را تعریف میکند
 • عنصر <p> یک پاراگراف را تعریف می کند

تگ های HTML

تگ های HTML اسامی عناصر هستند که توسط <> (براکت های زاویه دار) محصور شده اند:

<tagname>content goes here...</tagname>
 • تگ ها در HTML معمولا به صورت جفت هستند. مانند: <p>و </p>
 • تگ اول، تگ آغازین و تگ دوم تگ پایانی نامیده می شود
 • تگ پایانی همانند تگ آغازین نوشته می شود با این تفاوت که قبل اسم تگ (tagname) یک اسلش (/) قرار می گیرد

نکته: تگ آعازین به اسم تگ باز, و تگ پایانی به اسم تگ بسته نیز نامیده می شوند.


مرورگرهای وب

هدف یک مرورگر وب (کروم، ادج، فایرفاکس و سافاری)، خواندن اسناد HTML و نمایش آنها است.

مرورگر تگ های HTML را نمایش نمی دهد، بلکه از آنها برای تعیین نحوه نمایش سند استفاده می کند:

مرورگرهای وب


ساختار صفحه HTML

در زیر میتوانید ساختار یک صفحه وب را مشاهده کنید:

ساختار صفحه HTML

نکته: فقط محتوای داخل بخش <body> (قسمت سفید در بالا) در مرورگر نمایش داده می شود.


اعلامیه <DOCTYPE!>

اعلامیه <!DOCTYPE> نشان دهنده نوع سند است و به مرورگر کمک می کند تا صفحات وب به درستی نمایش داده شوند.

این تگ فقط یک بار در بالای صفحه (قبل از همه ی تگ های HTML) قرار می گیرد.

اعلامیه <!DOCTYPE> حساس به حروف بزرگ نیست.

نمونه کد زیر نحوه استفاده از اعلامیه <!DOCTYPE>برای HTML5 را نشان می دهد:

<!DOCTYPE html> 

نسخه های HTML

از روزهای اولیه وب نسخه های مختلفی از HTML  منتشر شده است که در جدول زیر میتوانید آن ها را به ترتیب سال انتشار مشاهده کنید:

نسخه سال انتشار
HTML 1991
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2014

 


منبع

https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp