قواعد نوشتاری CSS

هر خط از کدهای CSS شامل دو بخش انتخاب کننده (Selector) و بلاک اعلان (Declaration block) است:

selector 

بخش انتخاب کننده (Selector) به عنصر HTML مورد نظری اشاره دارد که می خواهیم استایلی را روی آن اعمال کنیم.

بخش بلاک اعلان (Declaration block) شامل یک یا چند اعلان (Declaration) است که توسط نقطه ویرگول (;) از هم جدا شده اند.

هر اعلان (Declaration) خود شامل دو بخش: نام یک خاصیت (Property) و مقداری (Value) برای آن خاصیت است.

اعلان ها (Declaration) همیشه توسط نقطه ویرگول (;) پایان می یابند، و هر بلوک اعلان (Delcaration block) توسط یک جفت بریس ({}) احاطه می شود.

مثال

در مثال زیر همه عناصر <p> وسط چین شده و رنگ متن شان به قرمز تغییر پیدا کرده است:

p {
  color: red;
  text-align: center;
}
خودتان امتحان کنید »

کامنت ها در CSS

از کامنت ها در CSS برای نوشتن توضیحی درباره قسمتی از کد ها استفاده می شود، و این توضیحات ممکن است در آینده  به شما برای ویرایش این کد ها کمک کند.

کامنت ها توسط مرورگرها نادیده کرفته می شوند و برای کاربران وبسایت شما نمایش داده نمی شوند.

مثال

کامنت ها در CSS با */ شروع می شوند و با /* پایان می یابند. همچنین کامنت ها می توانند به دو صورت تک خطی و چند خطی مورد استفاده قرار بگیرند: 

p {
  color: red;
  /* This is a single-line comment */
  text-align: center;
}

/* This is
a multi-line
comment */
خودتان امتحان کنید »

منبع

https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp