تگ های کامنت در HTML برای قرار دادن توضیح یا نوشته ای در سورس کد HTML مورد استفاده قرار می گیرند.


تگ های کامنت در HTML

شما به صورت زیر می توانید از کامنت ها در سورس کد HTML استفاده کنید.

<!-- Write your comments here -->

توجه کنید که علامت تعجب فقط در تگ باز قرار داده می شود، و در تگ بسته نباید از آن استفاده کنید.

نکته: کامنت ها توسط مرورگرها نشان داده نمی شوند، اما کامنت ها می توانند در سورس کد سند HTML مفید باشند.

با کامنت ها شما می توانید که اعلان یا یادآوری هایی را در سند HTML تان اضافه کنید. به مثال زیر توجه کنید تا بیشتر با کاربرد کامنت ها آشنا شوید:

مثال

<!-- This is a comment -->

<p>This is a paragraph.</p>

<!-- Remember to add more information here -->

کامنت ها همچنین برای اشکال زدایی سند HTML بسیار عالی هستند، زیرا شما می توانید قسمتی از کدهای سند HTML خود را برای یافتن خطا کامنت کنید:

مثال

<!-- Do not display this image at the moment
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->

منبع

https://www.w3schools.com/html/html_comments.asp